ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

სასამართლო გადაწყვეტილებები

17 იანვარი, 2022

ტეგები

გადაწყვეტილება

გაუქმდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამართალდამრღვევად ცნობის  თაობაზე

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2022 წლის 17 იანვრის გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საჩივარი და გაუქმდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამართალდამრღვევად ცნობის  თაობაზე.

ღია სხდომაზე გამოკვლეული მტკიცებულებების საფუძველზე, სასამართლომ მიიჩნია, რომ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ მიხეილ სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის (აუდიო, ფოტო და ვიდეო მასალა) გამოქვეყნება მოხდა მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესების (სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა) დასაცავად. შესაბამისად, სახეზე არ არის პერსონალური მონაცემების კანონის მოთხოვნათა დარღვევით დამუშავების ფაქტი.