ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

იმიტირებული სასამართო პროცესი

იმიტირებული სასამართლო პროცესის ჩასატარებლად  სასამართლო სხდომის დარბაზით სარგებლობისათვის, გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ელექტრონული განაცხადის ფორმა

ელექტრონული განცხადების ფორმა

სკანირებული ფაილის გაგზავნა

თბილისის საქალაქო სასამართლოს

განცხადება

გთხოვთ, დაგვრთოთ ნება ვისარგებლოთ სასამართლო ხდომის დარბაზით, იმიტირებული სასამართლო პროცესის ჩასატარებლად

გთხოვთ, შეიყვანოთ აქტიური ელ.ფოსტა. განცხადების გაგზავნისათვის აუცილებელია დააჭიროთ ელ. ფოსტაზე გამოგზავნილ ბმულს

2. ატვირთეთ დასკანერებული განცხადების ფაილი

გთხოვთ, შეიყვანოთ აქტიური ელ.ფოსტა. განცხადების გაგზავნისათვის აუცილებელია დააჭიროთ ელ. ფოსტაზე გამოგზავნილ ბმულს

მითითება

1. თბილისის საქალაქო სასამართლო საგანმანათლებლო პროექტებისთვის  სხდომათა დარბაზებს მხოლოდ შაბათ დღეს გამოყოფს.

2. სასამართლოში განაცხადის წარმოდგენა არ ნიშნავს ავტომატურად სხდომის დარბაზით სარგებლობის შესაძლებლობას. აღნიშნულის თაობაზე, უფლებამოსილი პირი ღონისძიების გამართვამდე, არაუგვიანეს 1 დღისა, დაგიკავშირდებათ და შეათანხმებს ვიზიტის დეტალებს.

3. სასამართლოში ვიზიტისას, ყველა პირმა უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი ან დაბადების მოწმობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მანდატურის სამსახური უფლებამოსილია არ დაუშვას პირი სასამართლო შენობაში.

4. სასამართლო შენობაში დაუშვებელია ხმაური.

5. სხდომათა დარბაზით სარგებლობისას გაუფრთხილდით დარბაზში განთავსებულ ინვენტარს.

6. დაიცავით წესრიგი და სისუფთავე.