ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

სასამართლოს მენეჯერი

იხილეთ ვრცლად

დახურვა

თანამდებობა

სასამართლოს აპარატი

სახელი გვარი თანამდებობა საკონტაქტო ინფორმაცია
მარინე ჩაჩხიანი ადამიანური რესურსების მართვისა და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 96 88 11 ; 2 51 05 55 (7707/7708)
ლელა ჭანია სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 283220 ; 2 51 05 55 (7711)
მარიამ ხორბალაძე საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის სამდივნოს უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 555 300035 ; 2 51 05 55 (7878)
გიორგი ბოჭორიშვილი სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 182201 ; 2 51 05 55 (7722)
გიორგი მოდებაძე ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 283942 ; 2 51 05 55 (7733)
მარიამ ჯიბლაძე მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის მთავარი კონსულტანტი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 598 154640 ; 2 51 05 55 (7700)
ლაშა კანდელაკი კანცელარიის მთავარი კონსულტანტი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 28 33 36 ; 2 51 05 55 (7710)
სალომე კეჭაყმაძე უფროსი კონსულტანტი ნაფიც მსაჯულთა საკითხებში პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 595 088765 ; 2 51 05 55 (7712)
ზურაბ ჯორჯიკია კანცელარიის უფროსი კონსულტანტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 577 283922 ; 2 51 05 55 (7768)
ქეთევან მალუტაშვილი კანცელარიის უფროსი კონსულტანტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 577 670964 ; 2 51 05 55 (7769)
შოთა აბესაძე კანცელარიის უფროსი კონსულტანტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 577 284036 ; 2 51 05 55 (7770)
მარეხ ბალიაური კანცელარიის უფროსი კონსულტანტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 577 923368 ; 2 51 05 55 ( 7753 )
მანანა კოჭლამაზაშვილი ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 2 51 05 55 (7776)
ავთანდილ წამალაშვილი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 591 014192 ; 2 51 05 55 (7780)
ქეთევან ბასილაშვილი პრესმდივანი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური +995 577 284292 ; 2 51 05 55 (7766)
თამარ ქუთათელაძე მენეჯერის რეფერენტი მენეჯერის რეფერენტი 597 765389 ; 2 51 05 55 (7755)