ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

მარიამ ცქიფურიშვილი

სასამართლოს მენეჯერი

იხილეთ ვრცლად

დაბადების თარიღი:  1985 წლის 21 ივნისი

სამუშაო გამოცდილება:
2016 წლიდან დღემდე  - თბილისის საქალქო სასამართლო -  მენეჯერი.
2014 წლიდან  დღემდე - ქალ მსჯავრდებულთა საქმეების განმხილველი ადგილობრივი საბჭოს წევრი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური.
2017 – სამოქალაქო განათლების პედაგოგი, გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის თბილისის 51-ე საჯარო სკოლა.  
2016 –  თავმჯდომარის ბიუროს უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასამართლო.
2013-2016 სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ საქმეებზე სამოსამართლო ეთიკის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 
2013 - მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2013  - სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2012 – 2013  აპარატის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ბიუროს უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2011 - 2012   საერთო განყოფილების ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო.
2010 – 2011  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიუროს მოსამართლის თანაშემწე, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2009 – 2010  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიუროს სხდომის მდივანი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.

განათლება: 
2006 – 2008 -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრი, სამართალმცოდნე.
2002 – 2006  - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრი, სამართალმცოდნე. 


ტრენინგები, სხვა მიღწევები:
2017  - ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი (აშშ, ვაშინგტონი),  სასამართლო მართვა და ეფექტური მართლმსაჯულება.
2016  - სასწავლო ვიზიტი პარიზის საკონსტიტუციო სასამართლოში (პარიზი, საფრანგეთი). 
2011  - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა
2008  - სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მოსამართლის თანაშემწის სასწავლო კურსი.
2007  - სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა ტესტირება. 
 

დახურვა

თანამდებობა

სასამართლოს აპარატი

სახელი გვარი თანამდებობა საკონტაქტო ინფორმაცია
მარიამ ცქიფურიშვილი სასამართლოს მენეჯერი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
მარინე ჩაჩხიანი ადამიანური რესურსების მართვისა და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 96 88 11 ; 2 51 05 55 (7707/7708)
ლელა ჭანია სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 283220 ; 2 51 05 55 (7711)
მარიამ ხორბალაძე საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის სამდივნოს უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 555 300035 ; 2 51 05 55 (7878)
გიორგი ბოჭორიშვილი სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 182201 ; 2 51 05 55 (7722)
გიორგი მოდებაძე ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 283942 ; 2 51 05 55 (7733)
მარიამ ჯიბლაძე მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის მთავარი კონსულტანტი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 598 154640 ; 2 51 05 55 (7700)
ლაშა კანდელაკი კანცელარიის მთავარი კონსულტანტი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი +995 577 28 33 36 ; 2 51 05 55 (7710)
სალომე კეჭაყმაძე უფროსი კონსულტანტი ნაფიც მსაჯულთა საკითხებში პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 595 088765 ; 2 51 05 55 (7712)
ზურაბ ჯორჯიკია კანცელარიის უფროსი კონსულტანტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 577 283922 ; 2 51 05 55 (7768)
ქეთევან მალუტაშვილი კანცელარიის უფროსი კონსულტანტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 577 670964 ; 2 51 05 55 (7769)
შოთა აბესაძე კანცელარიის უფროსი კონსულტანტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 577 284036 ; 2 51 05 55 (7770)
მარეხ ბალიაური კანცელარიის უფროსი კონსულტანტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 577 923368 ; 2 51 05 55 ( 7753 )
მანანა კოჭლამაზაშვილი ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახურის უფროსი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 2 51 05 55 (7776)
ავთანდილ წამალაშვილი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი +995 591 014192 ; 2 51 05 55 (7780)
ქეთევან ბასილაშვილი პრესმდივანი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური +995 577 284292 ; 2 51 05 55 (7766)
თამარ ქუთათელაძე მენეჯერის რეფერენტი მენეჯერის რეფერენტი 597 765389 ; 2 51 05 55 (7755)