ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

მარიამ ცქიფურიშვილი

მენეჯერი

იხილეთ ვრცლად

დაბადების თარიღი:  1985 წლის 21 ივნისი

სამუშაო გამოცდილება:
2016 წლიდან დღემდე  - თბილისის საქალქო სასამართლო -  მენეჯერი.
2014 წლიდან  დღემდე - ქალ მსჯავრდებულთა საქმეების განმხილველი ადგილობრივი საბჭოს წევრი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური.
2017 – სამოქალაქო განათლების პედაგოგი, გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის თბილისის 51-ე საჯარო სკოლა.  
2016 –  თავმჯდომარის ბიუროს უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასამართლო.
2013-2016 სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ საქმეებზე სამოსამართლო ეთიკის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 
2013 - მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2013  - სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2012 – 2013  აპარატის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ბიუროს უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2011 - 2012   საერთო განყოფილების ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო.
2010 – 2011  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიუროს მოსამართლის თანაშემწე, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2009 – 2010  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიუროს სხდომის მდივანი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.

განათლება: 
2006 – 2008 -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრი, სამართალმცოდნე.
2002 – 2006  - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრი, სამართალმცოდნე. 


ტრენინგები, სხვა მიღწევები:
2017  - ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი (აშშ, ვაშინგტონი),  სასამართლო მართვა და ეფექტური მართლმსაჯულება.
2016  - სასწავლო ვიზიტი პარიზის საკონსტიტუციო სასამართლოში (პარიზი, საფრანგეთი). 
2011  - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა
2008  - სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მოსამართლის თანაშემწის სასწავლო კურსი.
2007  - სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა ტესტირება. 
 

დახურვა

თანამდებობა

სასამართლოს აპარატი

სახელი გვარი თანამდებობა საკონტაქტო ინფორმაცია
ავთანდილ წამალაშვილი ხელმძღვანელი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი 1480
მანანა კოჭლამაზაშვილი ხელმძღვანელი ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახური 7776
მარიამ ჯიბლაძე ხელმძღვანელი მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი 7700
მარიკა ჩაჩხიანი ხელმძღვანელი ადამიანური რესურსების მართვისა და შიდა კონტროლის სამსახური 7707/7708
გიორგი მოდებაძე ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნო 7733
ლელა ჭანია სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს უფროსი სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 7711
გიორგი ბოჭორიშვილი სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნო 7722