ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

მარიამ ცქიფურიშვილი

მენეჯერი

იხილეთ ვრცლად

დაბადების თარიღი:  1985 წლის 21 ივნისი

სამუშაო გამოცდილება:
2016 წლიდან დღემდე  - თბილისის საქალქო სასამართლო -  მენეჯერი.
2014 წლიდან  დღემდე - ქალ მსჯავრდებულთა საქმეების განმხილველი ადგილობრივი საბჭოს წევრი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური.
2017 – სამოქალაქო განათლების პედაგოგი, გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის თბილისის 51-ე საჯარო სკოლა.  
2016 –  თავმჯდომარის ბიუროს უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასამართლო.
2013-2016 სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ საქმეებზე სამოსამართლო ეთიკის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 
2013 - მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2013  - სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2012 – 2013  აპარატის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ბიუროს უფროსი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2011 - 2012   საერთო განყოფილების ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო.
2010 – 2011  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიუროს მოსამართლის თანაშემწე, თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2009 – 2010  ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიუროს სხდომის მდივანი, თბილისის საქალაქო სასამართლო.

განათლება: 
2006 – 2008 -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრი, სამართალმცოდნე.
2002 – 2006  - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრი, სამართალმცოდნე. 


ტრენინგები, სხვა მიღწევები:
2017  - ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი (აშშ, ვაშინგტონი),  სასამართლო მართვა და ეფექტური მართლმსაჯულება.
2016  - სასწავლო ვიზიტი პარიზის საკონსტიტუციო სასამართლოში (პარიზი, საფრანგეთი). 
2011  - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა
2008  - სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მოსამართლის თანაშემწის სასწავლო კურსი.
2007  - სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა ტესტირება. 
 

დახურვა

თანამდებობა

სასამართლოს აპარატი

სახელი გვარი თანამდებობა საკონტაქტო ინფორმაცია
ავთანდილ წამალაშვილი ხელმძღვანელი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი +995 591 014192 ; 2510300 (1480)
მანანა კოჭლამაზაშვილი ხელმძღვანელი ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახური 2510300 (7776)
მარიამ ჯიბლაძე ხელმძღვანელი მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი +995 598 154640 ; 2510300 (7700)
მარიკა ჩაჩხიანი ხელმძღვანელი ადამიანური რესურსების მართვისა და შიდა კონტროლის სამსახური 2510300 (7707/7708)
ლაშა კანდელაკი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი კანცელარიის მთავარი კონსულტანტი +995 577 28 33 36 ; 2510300 (7710)
გიორგი მოდებაძე ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნო +995 577 283942 ; 2510300 (7733)
ლელა ჭანია სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს უფროსი სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია +995 577 283220 ; 2510300 (7711)
გიორგი ბოჭორიშვილი სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნო +995 577 182201 ; 2510300 (7722)