ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

მენეჯერი ენ

View more

Close

Position

Court Office

Fullname Position Contact Information
ადამიანური რესურსების მართვისა და შიდა კონტროლის სამსახური - en +995 577 96 88 11 ; 2 51 05 55 (7707/7708)
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო ხდომისა და არსებითი - en +995 577 283220 ; 2 51 05 55 (7711)
555 300035 ; 2 51 05 55 (7878)
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნო - en +995 577 182201 ; 2 51 05 55 (7722)
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნო - en +995 577 283942 ; 2 51 05 55 (7733)
მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი - en +995 598 154640 ; 2 51 05 55 (7700)
+995 577 28 33 36 ; 2 51 05 55 (7710)
595 088765 ; 2 51 05 55 (7712)
+995 577 283922 ; 2 51 05 55 (7768)
+995 577 670964 ; 2 51 05 55 (7769)
+995 577 284036 ; 2 51 05 55 (7770)
+995 577 923368 ; 2 51 05 55 ( 7753 )
2 51 05 55 (7776)
+995 591 014192 ; 2 51 05 55 (7780)
+995 577 284292 ; 2 51 05 55 (7766)
597 765389 ; 2 51 05 55 (7755)