ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

ფორმები და დოკუმენტები

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფორმები, რომელიც წარმოდგენილია სხვადასხვა ფორმატში, შემდგომი გამოყენებისათვის

სათაური გადმოწერა
სააპელაციო შესაგებელის ფორმა, სამოქალაქო საქმეთა პალატა
სარჩელის ფორმა, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
სარჩელის ფორმა , სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია (ადაპტირებული პროგრამა "წამკითხველით" შესავსები)
შესაგებლის ფორმა, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
შესაგებლის ფორმა, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, (ადაპტირებული პროგრამა "წამკითხველით" შესავსები)
სააპელაციო საჩივრის ფორმა , სამოქალაქო საქმეთა პალატა
სააპელაციო საჩივარი, სამოქალაქო საქმეთა პალატა, (ადაპტირებული პროგრამა "წამკითხველით" შესავსები)
სააპელაციო შესაგებლის ფორმა, სამოქალაქო საქმეთა პალატა, (ადაპტირებული პროგრამა "წამკითხველით" შესავსები)
საკასაციო საჩივარი, სამოქალაქო საქმეთა პალატა
საკასაციო საჩივარი, სამოქალაქო საქმეთა პალატა, (ადაპტირებული პროგრამა "წამკითხველით" შესავსები)
საკასაციო შესაგებლის ფორმა, სამოქალაქო საქმეთა პალატა
საკასაციო საჩივარი, სამოქალაქო საქმეთა პალატა, (ადაპტირებული პროგრამა "წამკითხველით" შესავსები)
სარჩელის ფორმა , (ხელით შესავსები) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
სარჩელის შენიშვნები , სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
შესაგებლის ფორმა, (ხელით შესავსები) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
შესაგებლის შენიშვნები, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია