ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

ჯარიმის გადახდა

ამ ველის მეშვეობით, შეგიძლიათ ,,ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის'' შესაბამისად, სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმების გადახდა

ჯარიმის ძიება

გაითვალისწინეთ

სახელმწიფო ბაჟი

. თბილისი "სახელმწიფო ხაზინა"

ბანკის კოდი: TRESGE22

ერთიანი ანგარიშის კოდი: N-200122900

სახაზინო კოდი: N30077-3150

 

სადეპოზიტო ანგარიშის ნომერი

სს თიბისი ბანკში გახსნილი ანგარიშის N

GE07TB7563236020100006 - ლარი

GE51TB7563236120100006 - აშშ დოლარი

GE24TB7563236120100007 - ევრო