ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

კონსტანტინე გელაშვილი

თბილისის საქალაქო სასამართლო, მედიატორი,

სერთიფიცირებული სასამართლო მედიატორი, იურისტი. არის არასამთავრობო ორგანიზაცია “ევრაზიის საერთაშორისო თანამეგობრობის“ დამფუძნებელი. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი წევრი და საქართველოს ადვოკატა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი გავლილი აქვს ტრენინგები მედიაციაში, ექსპერტებისთვის სასამართლო მართლწერის უნარებში, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის უნარებში და სხვა ეწევა პედაგოგიურ საქმინაობას. ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.