ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

ელენე ორჯონიკიძე

თბილისის საქალაქო სასამართლო, მედიატორი,

2017 წლიდან სერთიფიცირებული სასამართლო მედიატორი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მედიაციის ცენტრის ხელმძღვანელი. მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციასა თუ ღონისძიებაში. გავლილი აქვს არაერთი ტრენინგი მედიაციაში, მათ შორის CEDR-ის ტრენერთა ტრენინგი და აგრეთვე, მოლაპარაკებების წარმოებასა და ეფექტიანი კომუნიკაციებში, კონფლიქტების მართვასა და საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით - ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებში.