ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A
მოსამართლის ფოტო

გიორგი ებანოიძე

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2016 წლის 05 მარტიდან დაინიშნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის  სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ. 

მიმდინარე საქმეები

ბიოგრაფია

კონტაქტი

თანაშემწე

გიორგი ნავერიანი

571 029697 ; 2 510300 (7910)

სხდომის მდივანი

თეონა აბულაძე

2 510300 (7910)

დაიბადა 1980 წლის 14 ივლისს, ქ. თბილისში.

1995 წელს დაამთავრა თბილისის #51 საშუალო სკოლა.

1996 წელს დაამთავრა ზ. ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალური ათწლედი.

2001 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

1999-2003 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში სხდომის მდივნად.

2003-2004 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტად - საიდუმლო საქმისმწარმოებლად, პარალელურად იყო პლენუმის სამდივნოს უფროსი.

2004-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსად, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს უფროსად, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიუროს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად.

2005-2006 წლებში მუშაობდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აპარატის უფროსის მოადგილედ.

2006-2007 წლებში მუშაობდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსად.

2007 წელს მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთო განყოფილების სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწედ.

2007-2008 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ბიუროს უფროსად.

2008-2009 წლებში იყო დმანისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე.

2009 წლის დეკემბრიდან იყო ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე და ამავე სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2016 წლის 05 მარტიდან დაინიშნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის  სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ. 

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

თარიღი მხარეები დარბაზი