ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A
მოსამართლის ფოტო

გიორგი კერატიშვილი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის 1/164 გადაწყვეტილებით სამი წლის გამოსაცდელი ვადით 25 ივლისიდან გამწესდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ; 

მიმდინარე საქმეები

ბიოგრაფია

კონტაქტი

თანაშემწე

ვიქტორ მეტრეველი

577 284266 ; 2 510300 (7916)

სხდომის მდივანი

გიორგი ლანჩავა

2 510300 (7916)

დაიბადა 1984 წლის 13 ნოემბერს, ქ. თბილისში

2002 წელს დაამთავრა თბილისის #161 საშუალო სკოლა;

2006 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი და მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის ხარისხი;

2008 წელს გაიარა სასწავლო კურსი იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში და ჩააბარა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა;

2008 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით;

2011 წელს ჩააბარა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით;

2012 წლიდან სწავლობს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში;

2013 წელს წარმატებით დაამთავრა იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; 

2007-2012 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სხდომის მდივნად;

2012-2015 წლებში - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანაშემწედ;

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის 1/164 გადაწყვეტილებით სამი წლის გამოსაცდელი ვადით 25 ივლისიდან გამწესდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ; 

თარიღი მხარეები დარბაზი